Udržitelný rozvoj

Metrostav TBR a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti, který odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2016, při provádění, rekonstrukcích, údržbě a servisů tunelů, mostů, podzemních a železničních staveb a pozemních komunikací a dále při provádění betonových konstrukcí a montážích betonových prefabrikátů. Naše společnost splňuje požadavky na enviromentální management v souladu s ISO 14001:2016 a požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018.

Metrostav TBR a.s. zároveň stanovil politiku kvality práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a strategií společnosti.